keskiviikko 30. joulukuuta 2015

Jeesus on turvakaupunkisi/ Jaakko Pirttiaho

 Jaan pari puhetta, jotka tuoneet rauhaa, lohdutusta ja lepoa päivääni.
Rauhaa ja rakkautta teidänkin päiviinne!

http://www.evank.org/pdf/AR_2014-4.pdf
 Jeesus on turvakaupunkisi

”Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme” (Hepr. 6:18). Heprealaiskirjeen kirjoittaja viittaa tässä Jumalan Moosekselle
antamaan määräykseen, jonka mukaan israelilaisten piti valita luvatusta maasta kuusi turvakaupunkia. Turvakaupunki oli paikka,johon tahattomasti
toisen tappaneen henkilön tuli paeta mahdollista kostajaa karkuun. Tappaja olisi turvassa turvakaupungissa. Heprealaiskirjeenkirjoittaja käyttää tätä vanhaa, Mooseksen ajoilta peräisin olevaa juutalaisten menettely tapaa vertauskuvana kun hän ilmoittaa meille, että Kristus on meidän jokaisen turvakaupunki. Uskomalla häneen syntiemme sovittaja me samalla olemme paenneet hänen turviinsa ja siksi me saamme elää, vieläpä turvassa.

Tässä on kyse pelastuksesta. Miten yksinkertaiseksi Jumala onkaan sen suunnitellut! Ihminen, joka suostuu näkemään oman köyhyytensä ja
syntisyytensä ja tulee Jeesuksen luokse, saa elää. Huomaa, että tässä on samalla esitettynä koko Raamatun punainen lanka ja pääsanoma.
Vanhan testamentin turvakaupunki säädös koski siis tahattomasti syntiä tehneitä ihmisiä. Mutta miten tämä koskee meitä, kun emme me voi puolustella syntejämme tahattomuudella? Jos olemme rehellisiä niin tunnustamme, että synti aika ajoin houkuttaa meitä ja me kaadumme
sen houkutusten ja voiman edessä. Teemme siis syntiä tahallisesti vaikka se meitä surettaa ja aiheuttaa omantunnon tuskia. Lisäksi teemme syntiä Jumalan tahtoa vastaan jatkuvasti myös tiedostamatta sitä. Säädös koskee juuri meitä siitä syystä, että Kristuksen sovitustyön
tähden mitään syntiä ei lueta meille. Teemme kyllä syntiä monin tavoin Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan, mutta Jumala on ne samat synnit laittanut jo 2000 vuotta sitten Kristuksen harteille ja kärsittäväksi.

Nyt Jumala näkee meidät Jeesuksessa olevat puhtaina ja pyhinä. Turvakaupunki
-säädöksessä on meille hyvin lohdullinen ja sielunhoidollinen ulottuvuus. Se kertoo meille, että tapahtuupa meille sitten mitä tapahtuukaan, Jeesuksen
luokse saamme kiirehtiä rangaistusta ja Jumalan tuomiota pakoon Hän on se turvakaupunki tai turvapaikka, jonne ei yllä Jumalan tuomio, ei pimeyden vallat eikä mikään voima, joka voisi varastaa meidän pelastuksemme. Turvapaikkaan paennut israelilainen sai olla huoleton mahdollisesta verikostajasta. Hän sai levätä ja luottaa siihen, että kaupungin sisäpuolella hän olisi turvassa. Siellä ei tarvinnut tehdä mitään omaksi pelastuksekseen, riitti kun oli muurien sisäpuolella. Tämän saman levon kristitty saa omistaa Kristuksessa. Kun omatuntosi syyttää sinua synneistäsi, kun vihollinen pilkkaa uskonelämäsi laatua ja kun pelkäät Jumalan tuomiota, juokse Jeesuksen luokse suojaan. Pyydä Häntä avuksesi ja luota häneen kaikessa ahdistuksessasi. Voit olla varma,
että hän on suojamuuri ympärilläsi.

Jaakko Pirttiaho

 Rukoukseen liittyvää kehotusta ja lupausta, Turussa 17.9.2015, 44min / Ceta Lehtniemi


 

maanantai 28. joulukuuta 2015

Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.
Jes. 54:10
Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.


Johannes 14
1 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4 Ja mihin minä menen-tien sinne te tiedätte."
5 Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Hebrealaiskirje 10
7 Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala'."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.


Luukas 21
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

Matteus 5
1 Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä.
2 Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:
3 "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
6 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Jes. 30
18 Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!
19 Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.
20 Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi.
21 Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää".

sunnuntai 27. joulukuuta 2015

Armon lapset riemuitkaa
  Illalla ja yöllä laskeutui sydämmelle: " Armon lapset riemuitkaa". Ja koin iloa armosta, lapsen lailla.
Löysin seuraavan virren sanat aamulla.Aika vanha virsi ,Böömissä 1541. Niin usein löydän sanomaa vanhoista virsistä ja lauluista.
Siunausta päiväänne! 


 

334aArmon lapset, riemuitkaa
Böömissä 1541

 

1.
Armon lapset, riemuitkaa,
soittakaa ja veisatkaa,
kiitos tuokaa Herralle,
pelastuksen tuojalle.

2.
Herrastanne kerskatkaa,
autuudesta iloitkaa,
kehottakaa kaikkia
ahkeroimaan uskossa.

3.
Ilmoittakaa kaikille
vaivatuille sieluille:
Armon saa se armosta,
ken vain etsii Jeesusta.

4.
Kaikille myös sanokaa,
että elämän se saa,
Jeesuksen ken veressä
turvaa etsii köyhänä.
5.
Kiitos olkoon Jumalan,
Poikansa hän ainoan
maailmalle armostaan
antoi ristinkuolemaan.

6.
Kiitos olkoon Jeesuksen
vaivoistansa iäinen,
hän on meidät ostanut,
kuolemasta nostanut.

7.
Pyhälle myös Hengelle
kiitoksen me annamme,
kun hän meitä virvoittaa,
loppuun asti vahvistaa.

8.
Pyhän Kolminaisuuden
kiitos soikoon iäinen!
Herran suurta kunniaa,
lunastetut, laulakaa!
 
Halullisten sieluin hengelliset laulut 1790. Uud. Wilhelmi Malmivaara 1893. Virsikirjaan 1938.
 

keskiviikko 23. joulukuuta 2015

Joulurauhaa

Rauhallista & siunattua joulunaikaa!

Tit. 2:11
Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille,


 Meillä on Vapahtaja.

 Eräs runo, jonka sain vuosia sitten ystävältä:

 JOULUYÖ

Kotipihalla kukkii kynttilöitä,
taivas on täynnä tähtilöitä.
Niin hiljainen on jouluyö,
rauhaa vain sydämeni lyö.

Kuljen aatoksissain vuosituhanten taa.
Kuulen enkelkuoron laulantaa.
Taivaalla nään kirkkaan Joulutähden,
kera paimenten Betlehemiin lähden.

Seimessä tallin Jeesus-lapsen nään,
voi Jumalan rakkautta suurta.
Ihmetellen Häntä katsomaan jään,
vaiti seison edessä näyn tään.

Kuuluu vain vähän aikaa,
kun ristillä Herrani nään
itkien Häneen katson,
näen rakkauden silmissään.

Tähteni Jeesus henkensä antoi,
syyllisyyteni ristillä kantoi.
Hän uhrasi elämänsä,
rauhan sain veressänsä.

Raija Korvenrinteen runo.24.12 aamupäivällä keittiön ikkunasta, eilen saimme hiukan luntakin


torstai 17. joulukuuta 2015

Käsi kädessä Jeesuksen ja lähimmäisen kanssa/ Hilja Aaltonen


Käsi kädessä Jeesuksen ja lähimmäisen kanssa
( Hilja Aaltosen rukouskirjasta)


Kun itse ollut väsynyt, oppii väsyneiden evankeliumin.
Tekniikka on vallannut maailman ja vienyt tilan helliltä ihmissuhteilta.
Kumpa voisimme astua lähemmäs ihmistä,
koska silloin ilmanala muuttuu heti.
Kun olemme lähellä ihmistä hyvinä ja huonoina päivinä,
silloin lämmittävät kyyneleet ja sydänten särkyminen.
Hellyyden alla särkyneellä sydämmellä on taito hoitaa toista.
Silloin kuulemme kauniita Jumalan yliopiston luentoja,
joita ei kuulu missään muualla, kuin viisaassa elämänkoulussa.
Se koulu on hiljainen ja lämmin, kuin vastalämmitetyn uunin kylki. Siellä on hyvä ihmisten erilaisin tavoin,
erilailla puettuina, erilaisilta portailta maailmaan lähteneinä.
Ihmiseen ei tekniikka ylety, mutta
hellyys ja laupeus ylettyy.
*****
Herra, kiitän Sinua päivästä päivään, että olet antanut minulle hyvän elämän. Vaikka on ollut tummia varjoja ja kivisiä polkuja,olet ollut uskollisesti apuni ja turvani. Kiitos, että saan tästä armosi lähteestä toisillekkin ammentaa Sinun hyvyyttäsi. Anna minun tänäänkin tarjota vaikkapa lasillinen vettä toiselle.Aamen
Hilja Aaltonen

lauantai 12. joulukuuta 2015

Jouluevankeliumin tutkintaa ja Kristuksen seuraaminen harmaan arjen keskellä

Kuuntelin eilen illalla raamattuopetuksen Luukkaan jouluevankeliumista, Erkki Jokisen opetus Tampereen Raamattukoulun sivuilta. Oli tosi antoisaa.Siinä oli paljon historiallista tietoa ja myös Jeesuksen syntymä-ajankohdasta puhetta.Ja myös ajankohtaista tilannetta ohessa.  Paljon uutta avautui ja toivon kovasti, että me kristityt voisimme rakentua yhteisessä uskossamme ja keskinäisessä rakkaudessa.
http://www.tampereenraamattukoulu.net/luennot/Jokinen%20071215.MP3 


Toinen kirjoitus, jonka luin aamulla myös puhutteli positiivisesti.

Kristuksen seuraaminen harmaan arjen keskellä

leif-pkYksi tärkeä ulottuvuus kristityn elämässä on odottaminen. Viime sunnuntaina kirkossa alkanut adventin aika muistuttaa Herran odottamisesta ja siihen valmistautumisesta. Kaksi tuhatta vuotta sitten, ennen Jeesuksen syntymää, moni oli jo lakannut odottamasta.
Evankeliumit kertovat kahdesta hereillä olevasta odottajasta, Simeonista ja Hannasta. He uskoivat Jumalan sanan eli Vanhan testamentin lupaukset Messiaan syntymisestä maailmaan. Niinpä he saivat myös nähdä, miten Jumala piti lupauksensa. He saivat pitää käsissään maailman pelastajaa.
Tänään me elämme Kristuksen ensimmäisen tulemuksen ja toisen tulemuksen välistä aikaa. Uusi testamentti kutsuu tätä aikaa lopun ajaksi. Me odotamme Herramme Jeesuksen Kristuksen paluuta kirkkaudessa. Vaikka muu kulttuuri ei Jeesuksen paluuseen uskoisi, hereillä olevat kristityt uskovat. Kaikki Uuden testamentin kirjat sanovat siitä jotakin. Noin puolet Uuden testamentin kirjeistä painottaa, että kristittyjen tulisi elää koko elämänsä Jeesuksen paluun valossa. Jokaisen ihmisen tulisi valmistautua kohtaamaan luojansa. On kaksi mahdollisuutta. Joko me kohtaamme hänet kuollessamme tai sitten olemme niiden joukossa, jotka saavat nähdä Kristuksen palaavan.
Kysymykseen, miten meidän tulisi valmistautua Kristuksen paluuseen, Uusi testamentti vastaa toistuvasti korostamalla Jumalan uskollista palvelemista tavallisessa, arkisessa elämässä. Yhä uudestaan puhutaan perheestä, työstä ja ihmissuhteista. Korostetaan rakkautta, palvelemista, uskollisuutta vähässä ja eettistä puhtautta.
Oman aikamme kristillisestä julistuksesta saa välillä sen käsityksen, että kristityn elämän tulisi olla sarja jatkuvia ihmeitä ja yliluonnollisia tapahtumia. Uudessa testamentissa ei toki kielletä yliluonnollista todellisuutta eikä ihmeiden tapahtumista, mutta kristillisen elämän korostus on hyvin selvästi muualla. Meitä ei viimeisenä päivänä arvioida sen mukaan, montako ihmettä olemme kokeneet, vaan sen mukaan, kuinka uskollisesti olemme palvelleet. Miten olemme suoriutuneet elämämme kutsumuksista: lähimmäisenä, puolisona, lapsena, työntekijänä ammatissamme, veljenä ja sisarena Kristuksessa? Kristityn palvelutehtävä alkaa kotona.
Meitä ei viimeisenä päivänä arvioida sen mukaan, montako ihmettä olemme kokeneet, vaan sen mukaan, kuinka uskollisesti olemme palvelleet.
Viimeisellä tuomiolla arvioidaan muun muassa se, mitä olemme tehneet Kristuksen omille eli muille uskoville. Meidät punnitaan sen mukaan, olemmeko pitäytyneet Jumalan sanaan ja toimineet valona ja suolana työssämme ja sen kulttuurin keskellä, jossa meidät on kutsuttu elämään. Olemmeko rakastaneet lähimmäistämme ja olleet mukana viemässä evankeliumia maan ääriin sakka?
Tähän kaikkeen tavalliseen uskonelämään saamme itse voimaa Jumalan sanan ja armonvälineiden ahkerasta viljelystä. Uskon tiellä on kaksi ojaa. Ylihengellisyyden eli hurmahenkisyyden oja ja toisaalta alihengellisyyden eli maallistumisen oja. Niiden välissä kulkee aidon hengellisyyden, Kristuksen seuraamisen tie. Se toteutuu usein harmaan arjen haasteiden keskellä.

perjantai 11. joulukuuta 2015

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille


Sinua rakastetaan!


 Siunattua loppuvuoden jatkoa!
Tässä tämän aamuista sanan "leipää".

Tit. 2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Gal. 3:11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".

Room. 8:1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

Joh.12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.47 Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

Joh. 14:1 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

Joh. 6:39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

Hepr. 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Sak. 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

Matt. 11:29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

Room. 12:16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

Luuk. 12:
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.


Room.12:12 Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.
14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.
17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".
20 Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle".
21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

Raamattu 1933/38 tekstistä

keskiviikko 9. joulukuuta 2015

Ristin luona paras paikka on

Pro Fide - Ristin luona - 2013/SRO Viime päivinä tullut usein mieleen pari laulua. "Ristin luona paras paikka on" ja "Niin alhaalla ei kukaan kulje". 
Lauluissa on mielestäni tuotu evankeliumia esille kauniisti,syvästi ja puhuttelevasti.
Rukoilen, että rakkaat lähimmäiset ja myös ne kaikista heikoimmat saisivat löytää ristin sanoman luo. Jeesus sanoi:
  "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.  Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt." Matt.11:28-30
Myös me,jotka olemme jo saaneet vastaanottaa sovituksen Jeesuksessa, saamme joka päivä mennä laiminlyönteinemme , puutteinemme ja huoliemme kanssa Ristin luo ja uskoa anteeksi rikkomuksemme , iloita armosta ja jättää rukouksin taakkamme Herralle.Hän välittää ja rakastaa!

"Kiitos Jeesus, mitä olet tehnyt puolestamme.Kiitos, että ristillä sovitit syntimme ja kärsit meille kuuluvan rangaistuksen.Kiitos, että saamme luottaa itsemme, perheemme, työmme ja palvelutehtävämme hyviin käsiisi tänäänkin.Johdata meitä tahtosi teitä.Siunaa ystäviäni ja perheitämme.Vedä puoleesi heitä,jotka eivät vielä Sinua tunne.Anna palvelijoillesi rohkeutta , viisautta ja taidollisuutta viedä evankeliumia eteenpäin tänäänkin. Auta myös vainottua seurakuntaa.Kiitos hyvyydestäsi , laupeudestasi, kärsivällisyydestäsi meitä kohtaan.Tutki meitä ja koettele, jos tiemme on vaivaan vievä, ohjaa meidät Iankaikkiselle tielle."

1. Ristin luona kiusatulla, / langenneella vaivatulla / paras paikka on, paras paikka on. / Siksi älä koskaan lähde, / älä minkään synnin tähden / ristin luota pois, ristin luota pois. / Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatu on. / Ristin luona ainoastaan / Isä armahtavi lastaan, / rauhan julistaa, rauhan julistaa. / Ristin luona kiusatulla paras paikka on.
2. Ristin luona pohja kestää, / armo putoomasta estää / kauhun kuiluihin, kauhun kuiluihin. / Ristin luona lepo koittaa, / toivo epätoivon voittaa, / sydän puhdistuu, sydän puhdistuu. / Ristin luona ainoastaan / synnin turmelusta vastaan / voitto saatu on. / Ristin luona ainoastaan / Isä armahtavi lastaan, / rauhan julistaa, rauhan julistaa. / Ristin luona kiusatulla / paras paikka on.
Laulun tekijätiedot: 
Melodia: Jukka Salminen 1985
Teksti: Erkki Leminen
Siionin kanteleeseen tulovuosi: 1999
Melodian © Jukka Salminen

Pro Fide - Niin alhaalla ei kukaan kulje ,Säv.Josefiina Karttunen,Sov.ProFide,San.Martta Kaukomaa


keskiviikko 2. joulukuuta 2015

Urho Muroma-IltavartioTässä Urho Muroman  tekstiä viikon varrelle

 2. päivä  
 Pidä kiinni Jumalan pyhästä sanasta. Älä anna inhimillisen heikkouden ja puutteiden ,joita sen kirjoittajat ovat jälkeensä jättäneet, vähimmässäkään määrässä horjuttaa uskoa Raamatun jumalalliseen innoitukseen. Rukoile mieluummin, että Herra yhä enemmän vahvistaisi uskoasi tämän Pyhän Kirjan jumalalliseen ilmoitukseen juuri sellaisena kuin se Sanassa on tuotu esiin. Ja mitä syvemmin saat kokea lupausten ihmeellistä toteutumista omassa elämässäsi, sitä syvemmin myös kiinnyt Pyhään Kirjaan. Tuskinpa Kristuksen seurakunta tarvitsee tänä aikana mitään niin syvästi kuin yhä vankempaa uskoa Pyhään Raamattuun, jumalallisen tahdon täydellisenä ilmoituksena. Mikäli seurakunta putoaa pois Sanan varmalta pohjalta, se joutuu nykyisen, henkivaltojen välisen, taistelun riepoteltavaksi tavalla, mikä lopulta vie sen haaksirikkoon. Kiinteämmin Sanaan! Syvempään rukoukseen! Ehdottomampaan kuuliaisuuteen! Ja elävä Jumala on kirkastava itsensä!
 3. päivä
  Tule Jeesuksen kasvojen eteen. Tyhjennä siinä koko sydämesi. Pura koko kuormasi. Kerro koko asiasi. Herra on lempeä ja hyvä. Hänen ilonsa on saada antaa anteeksi ja pyyhkiä pois synnit. Uskoudu Hänelle uudestaan ja saat nähdä, että kaikki on taas tuleva hyväksi. Katso, miten Jeesus kuvaa taivaallisen Isän mielenlaatua katuvaa syntistä kohtaan. Isä odottaa lastansa portilla. Isä näkee lapsensa jo ennen kuin tämä hänet huomaa. Isä se on, joka juoksee vastaan. Isä sulkee syliinsä ja suutelee hellästi. Näin tahtoo Herra sinullekin. Jumalan sydän on täynnä armoa ja rakkautta kaikkia katuvaisia kohtaan. Hän ei tahdo muistella hairahduksiasi ja lankeemuksiasi, vaan saada uudelleen armahtaa sinua. Älä jää niin kauas. Tule lähemmäksi. Painu rukoukseen. Ja puhu kaikki Jeesukselle. Katso, miten lempeästi Hän katselee sinua. Hän tahtoo sinua armahtaa. Annathan?
 Urho Muroma - Iltavartio

 (kuva mökiltä vuosia sitten)


Huomasin juuri, että jaekortit ja runokortit sivujen kuvat on jonnekkin kadonneet.Ehkä johtuu,kun tiedostot oli vanhoilla sivuilla,jotka loppui, mutta ne on tallessa muistitikulla.Kattelen ajallani asiaa.

Kiitosaihetta on.Pari lääkettä sain jättää pois ja niiden lääkkeiden haittavaikutukset samoin poistuneet.  On niin ilo näistäkin, keuhkot ja sydän olivat hyvässä kunnossa maanantaisella lääkärikäynnillä.
Eilen jaksoin leipoa sydämenmuotoisia hunaja-mantelipikkuleipiä ja lauloin paljon ja kiitin Herraa hyvyydestään.Astmalääke haittasi äänihuulia ja kun sain luvan jättää lääkkeen pois, niin laulaminen oli helpompaa.Armostaan kiitin ja uskollisuudestaan meitä heikkoja, puutteellisia lapsiaan kohtaan jne..
Raamatun sanan tutkiminen maistuu ja on kiitos suuri, kun netin kautta niin paljon hyvää opetusta tarjolla myös.Lauantaina oli ilo, kun pitkästä aikaa jaksoin Raamattuopiston  luennolle Joonan kirjasta, viimeiselle luennolle ja sain siitä paljon uutta.Tilaisuus oli ihan lähellä minua srk-talolla.
 Suuri kiitos rukouksin minua muistaneille ja ylinnä Jumalalle!